Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Serwis BuyFans.pl jest platformą służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w serwisie Facebook
 • 2. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.
 • 3. Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji i zakupu odpowiedniego pakietu.
 • 4. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.

II. REJESTRACJA

 • 1. Aby móc korzystać z serwisu BuyFans.pl konieczna jest rejestracja konta.
 • 2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu, hasła oraz adresu e­mail.
 • 3. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu w jego brzemieniu w aktualnym momencie rejestracji.
 • 4. Rejestracja w serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e­mail.
 • 5. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e­mail podany w formularzu rejestracyjnym.

III. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Rejestrując się użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych. Administratorem danych osobowych jest firma Web Systems, Bursztynowa 4, Janówka, NIP: 7292462454.
 • 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku udostępniania hasła przez użytkownika lub zaniechań po stronie użytkownika.
 • 3. Dane podane przez użytkownika będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez platformę BuyFans.pl oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa.
 • 4. Użytkownik ma prawo do wglądu we wprowadzone przez siebie dane, ich przetwarzania, poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 • 5. Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy serwisu bez podania przyczyny. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie i przepadkiem niewykorzystanych środków.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • 1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem serwisu lub brakiem funkcjonowania platformy BuyFans.pl
 • 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze użytkownika oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.
 • 3. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.
 • 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.
 • 5. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z prawem polskim.
 • 6. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.
 • 7. Zabronione jest wykorzystywanie platformy BuyFans.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.

V. ZASADY UŻYWANIA SERWISU

 • 1. Użytkownik rejestrując się w serwisie otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez serwis
 • 2. Usługi w serwisie mogą być kupowane innymi kanałami niż płatności internetowe, w tym celu należy skontaktować się z Administracją serwisu BuyFans.pl
 • 2. Kampanie posiadają limity, na które wpływa ilość użytkowników systemu. Dla fanpage jest to około 500 fanów, dla komentarzy, postów i udostępnień około 200 na każdą kampanię. W przypadku ustawienia większych wartości, czas realizacji kampanii może się znacznie wydłużyć.
 • 4. Użytkownik otrzymuje dostęp do statystyk utworzonych przez siebie kampanii
 • 5. Użytkownik może w dowolnym momencie zatrzymać lub edytować kampanie.

VI. REKLAMACJE

 • 1. Każdy z użytkowników ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez serwis BuyFans.pl.
 • 2. Obsługą reklamacji zajmuje się wydawca serwisu BuyFans.pl – Web Systems Krzysztof Balicki, ul. Bursztynowa 4, 95­020 Janówka
 • 3. Aby złożyć reklamację lub zarządać zwrotu pieniedzy za usługę, należy wypełnić formularz kontaktowy, znajdujący się w sekcji kontakt.
 • 4. Wydawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e­mail podany w zgłoszeniu.
 • 5. Od wyniku reklamacji użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania, które należy złożyć na piśmie i przesłać na w/w adres wydawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Rozliczenia transakcji w serwisie BuyFans.pl przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPro S.A.
 • 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą linki opublikowane przez użytkowników strony.
 • 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania platformy BuyFans.pl należy zgłaszać przez formularz kontaktowy.
 • 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O zmianie regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani komunikatem zamieszczonym na stronie BuyFans.pl. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia.
 • 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto użytkownika.
 • 6. Użytkownik może usunąć konto na stronie BuyFans.pl wysyłając stosowną informację przez formularz kontaktowy
 • 7. W sprawach nieuregulowanych w sposób właściwy poniższym regulaminem właściwe są przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o usługach świadczonych drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.